Truy cập

Hôm nay:
53
Hôm qua:
48
Tuần này:
130
Tháng này:
673
Tất cả:
102283

thành lâm xây dựng ntm

Ngày 08/12/2017 15:26:52

ntm tại xã

thanh lâm xây dựng ntm thôn cốc, thôn đôn
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Xà THÀNH LÂM Đọc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số BC/UBND Thành Lâm ,ngày:

BÁO CÁO

Về việc thực hiên phát hiện kinh tế , xã hội ,quốc phòng , an ninh theo các chỉ tiêu huyện giao năm 2817

thành lâm xây dựng ntm

Đăng lúc: 08/12/2017 15:26:52 (GMT+7)

ntm tại xã

thanh lâm xây dựng ntm thôn cốc, thôn đôn
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

Xà THÀNH LÂM Đọc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số BC/UBND Thành Lâm ,ngày:

BÁO CÁO

Về việc thực hiên phát hiện kinh tế , xã hội ,quốc phòng , an ninh theo các chỉ tiêu huyện giao năm 2817