Truy cập

Hôm nay:
32
Hôm qua:
48
Tuần này:
109
Tháng này:
652
Tất cả:
102262

Danh bạ cơ quan chức năng

Ngày 10/01/2018 17:46:39

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Viết Phấn

Bí thư Đảng ủy xã

01699 867 407

2

Hà Văn Hạnh

PBTTT ĐU

01652 891 115

3

Hà Thị Trực

PCTHĐND

0987 715 702

4

Vi Văn Bằng

VP ĐU

5

Hà Ngọc Quý

CT MTTQ

6

Hà Văn Quyền

PCT MTTQ

7

Hà Văn Sâm

CT Hội CCB

8

Lương Văn Chuẩn

PCT HCCB

9

Lương Văn Tĩnh

CT HND

10

Vi Văn Hợp

PCT HND

11

Lương Thị Lam

CT Hội PN

12

Bùi Thị Chấn

PCTHPN

13

Hà Văn Hưởng

Bí thư Đoàn TN

14

Hà Quý Tôn

PBTĐTN

15

Hà Quý Toản

CTHNCT

16

Lương Văn Thuân

CTUBND

01635 220 114

17

Hà Huy Giáp

PCTUBND

01258 689 056

18

Quách Văn Dũng

PCT UBND

0976 221 243

19

Bùi Công Uẩn

Trưởng Công an

20

Hà Văn Hùng

CHT quân sự

21

Hà Văn Dương

Cán bộ NL

22

Lục Văn Tuấn

ĐCXD

23

Hà Đăng Hiếm

VP - TK

24

Hà Văn Ngọc

VP - TK

25

Lương Văn Miền

VP - TK

26

Hà Đình Thay

KTKH

27

Nguyễn Tiến Dũng

KT NS

28

Trương Văn Tân

TPHT

29

Bùi Thị Phương

VHTT

30

Nguyễn Duy Tình

VHXH

31

Lương Văn Đàm

Phó ban CSXH

32

Cao Thị Phượng

CB VTLT

33

Hà Thùy Dung

CB Truyền thanh

34

Hà Mạnh Quát

Xã đội phó

35

Hà Văn Bằng

Phó Công an xã

36

Bùi Văn Thỏa

Phó Công an xã

37

Hà Văn Chinh

KVN xã

38

Hà Khắc Vuông

CB VH TT

39

Cao Thị Lý

CB Thú y xã

40

Hà Văn Thuần

Cán bộ dân số

41

Hà Thị Tâm

CT HKH

42

Bùi Thị Thủy

PCT CTĐ

43

Lương Ngọc Thẩm

CT Hội làm vườn

44

Hà Trung Tuyến

CT Hội bảo trợ

45

Hà Thị Sâm

PCT HKH

Danh bạ cơ quan chức năng

Đăng lúc: 10/01/2018 17:46:39 (GMT+7)

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

1

Hà Viết Phấn

Bí thư Đảng ủy xã

01699 867 407

2

Hà Văn Hạnh

PBTTT ĐU

01652 891 115

3

Hà Thị Trực

PCTHĐND

0987 715 702

4

Vi Văn Bằng

VP ĐU

5

Hà Ngọc Quý

CT MTTQ

6

Hà Văn Quyền

PCT MTTQ

7

Hà Văn Sâm

CT Hội CCB

8

Lương Văn Chuẩn

PCT HCCB

9

Lương Văn Tĩnh

CT HND

10

Vi Văn Hợp

PCT HND

11

Lương Thị Lam

CT Hội PN

12

Bùi Thị Chấn

PCTHPN

13

Hà Văn Hưởng

Bí thư Đoàn TN

14

Hà Quý Tôn

PBTĐTN

15

Hà Quý Toản

CTHNCT

16

Lương Văn Thuân

CTUBND

01635 220 114

17

Hà Huy Giáp

PCTUBND

01258 689 056

18

Quách Văn Dũng

PCT UBND

0976 221 243

19

Bùi Công Uẩn

Trưởng Công an

20

Hà Văn Hùng

CHT quân sự

21

Hà Văn Dương

Cán bộ NL

22

Lục Văn Tuấn

ĐCXD

23

Hà Đăng Hiếm

VP - TK

24

Hà Văn Ngọc

VP - TK

25

Lương Văn Miền

VP - TK

26

Hà Đình Thay

KTKH

27

Nguyễn Tiến Dũng

KT NS

28

Trương Văn Tân

TPHT

29

Bùi Thị Phương

VHTT

30

Nguyễn Duy Tình

VHXH

31

Lương Văn Đàm

Phó ban CSXH

32

Cao Thị Phượng

CB VTLT

33

Hà Thùy Dung

CB Truyền thanh

34

Hà Mạnh Quát

Xã đội phó

35

Hà Văn Bằng

Phó Công an xã

36

Bùi Văn Thỏa

Phó Công an xã

37

Hà Văn Chinh

KVN xã

38

Hà Khắc Vuông

CB VH TT

39

Cao Thị Lý

CB Thú y xã

40

Hà Văn Thuần

Cán bộ dân số

41

Hà Thị Tâm

CT HKH

42

Bùi Thị Thủy

PCT CTĐ

43

Lương Ngọc Thẩm

CT Hội làm vườn

44

Hà Trung Tuyến

CT Hội bảo trợ

45

Hà Thị Sâm

PCT HKH